Edukativni sadržaj

Prilikom boravka gostiju, u toku dnevnih aktivnosti, predviđen je obilazak kulturnih i edukativnih sadražaja na Zlatiboru, kao što su: (Česma kralja Aleksandra I Obrenovica, Kraljevi konaci, kuća Milića od Mačve, Meteorološka stanica, Spomenik, Ranč…) U okviru ovih šetnji, deca obnavljaju  gradivo iz oblasti prirode i društva u prirodnom okruženju, što je  najlakši  i najlepši  način za usvajanje naučenog.